Vacature Rust developer

Overzicht rudolphRudolph Froger 30 december 2021

Onderstaande vacature is ondertussen vervuld. Wil je met ons praten over carrièremogelijkheden? Dat kan nog steeds! Stuur een mailtje naar Ilja (iljamaas@dreamsolution.nl) of Jeroen (jeroenpulles@dreamsolution.nl) of bel +31 15 212 95 61.

Job position in English

Dreamsolution zoekt een ervaren ontwikkelaar die wil meewerken aan ons product TandemDrive, dat in Rust is geschreven. TandemDrive maakt het mogelijk om elektrische auto's bij elke aanbieder op te laden en de bijbehorende gegevens te verwerken. Wij verwerken nu al miljoenen laadsessies, waarbij een robuuste, correcte en transparante afhandeling centraal staat. Elektrisch rijden staat de komende jaren voor verschillende uitdagingen, zoals een forse groei en de noodzaak slim gebruik te maken van de capaciteit op het elektriciteitsnet. De uitdaging voor TandemDrive is in deze sterk veranderende omgeving te innoveren en nieuwe oplossingen te ontwikkelen.

Functieomschrijving

Dit is een unieke kans voor ervaren backend developers in Nederland! We zijn nog altijd één van de weinige Nederlandse bedrijven waar Rust wordt ingezet op een groot project.

Als Rust software developer bij Dreamsolution ontwerp en ontwikkel je in teamverband bedrijfskritische producten. Onderdeel van de functie zijn diverse quality assurance en operations taken zoals code reviews, applicatie monitoring en het onderhouden van tests.

Thuiswerken is ondertussen ‟het nieuwe normaal”, maar we vinden het ook fijn als je af en toe op kantoor bent (IRL en AFK). Ons kantoor staat in Delft vlak bij het station. Woon je in de buurt en/of ben je graag wat vaker op kantoor? Ook prima! We hebben goede koffie en thee, en een prima lunch.

Eigenschappen en vaardigheden

Je bent een ervaren developer die graag met Rust werkt of met Rust wil gaan werken. Je kunt ideeën en eisen vertalen naar innovatieve en robuuste oplossingen.

Wij denken dat het ontwerpen en ontwikkelen van software zoveel aspecten behelst dat je dit niet in je eentje doet. Wij zoeken dan ook iemand die in een team kan werken, die ons weet te verrassen met slimme technische oplossingen en niet bang is om kritische vragen te stellen. Je bent in staat om je eigen werk te plannen en op te leveren.

Je zoekt een prettige werkomgeving met collega's die je prikkelen en dezelfde hoge kwaliteit zoeken. Je bezoekt inspirerende conferenties en blijft op de hoogte van nieuwste ontwikkelingen door bijvoorbeeld het lezen van vakliteratuur.

Je werkt op HBO/WO denkniveau, en je bent XKCD/806 compliant.

Wat hebben wij te bieden?

Dreamsolution is een klein en groeiend bedrijf. Onze klanten helpen iedere dag bedrijven te vergroenen. Onze ambitie is om één van Europa's meest vooraanstaande software bedrijven in de energietransitie te worden. Jij kunt bijdragen aan onze toekomst! Dit is je kans om mee te doen in de compleet nieuwe markt van eMobility software.

Je werkt in een team van enthousiaste professionals met mogelijkheden tot verdere groei en ontwikkeling. We hebben een open, informele en platte bedrijfsstructuur. Onze interesse, kennis en kunde reikt van vormgeving tot en met security. De werkwijze is flexibel en iteratief.

Wij zijn officieel partner van de EVRoaming Foundation en werken actief mee aan de ontwikkeling van de standaarden waarmee (internationaal) laadgegevens worden uitgewisseld (OCPI). Jij kunt deel uitmaken van het team dat op internationaal niveau de nieuwe standaard ontwikkelt voor het elektrisch rijden.

We werken met bewezen technieken, zoals PostgreSQL, Rust, Python en Redis. Daarnaast hebben we een hostingplatform met systems development, grote databases en security. We werken onder andere met FreeBSD containers (jails) en ZFS.

Kortom een werkplek waar je jezelf kunt ontwikkelen en deel kunt uitmaken van een innovatief en inspirerend team.

Applications from employment agencies will be ignored. Dreamsolution will not pay fees for unsolicited resumes.

Rust software developer

Dreamsolution is looking for an experienced developer to help build our flagship product TandemDrive. Tandemdrive enables businesses to offer electric car charging through any provider. The charging data can be managed and analyzed through an intuitive frontend. We're already processing millions of charge sessions with robust, accurate, and transparent handling.

E-mobility has many interesting challenges in the coming years, such as the exponential growth of the charging network and how to use the capacity of this network wisely. Tandemdrive's challenge is to predict and meet the needs of this rapidly evolving and novel market.

Job Description

This job is a unique opportunity for experienced backend developers in the Netherlands as we are one of the few Dutch companies using Rust daily to build our main product.

As a Rust developer at Dreamsolution, you will design and develop business-critical products as part of a small, focused team. Code reviews, application monitoring, and test maintenance are part and parcel of daily quality assurance and operations tasks.

Working from home is "the new normal" but we find it important to come to the office (IRL and AFK) when needed. Our office is located a short walk from the train station in Delft. Pop by and have a coffee and lunch with us.

Attributes and skills

You're an experienced developer who enjoys working with or wants to work with Rust. You can translate ideas and requirements into innovative and robust solutions. We believe that designing and developing software is too complex for any individual. We're looking for someone who can work as part of a team and communicate their ideas well. Someone who knows how to surprise us with simple and effective solutions and who's not afraid to ask critical questions. As we're a small company you need to be self-reliant and proactively plan and deliver.

You're looking for a relaxed working environment with colleagues who inspire you and aim for high quality. You attend inspiring conferences and stay up to date with the latest developments by, for example, reading professional literature. You work and think at a Bachelors's degree level (NL: HBO/WO).

What can we offer?

Dreamsolution is a small and growing company. Every day our customers are helping companies to go green. Our ambition is to become one of Europe's leading software companies facilitating the clean energy transition. You can contribute to this future! This job is your chance to join the emerging market of e-Mobility software.

You'll work in a team of enthusiastic professionals and have many opportunities to grow and develop. We have an open, informal, and flat company structure. Our interests, knowledge, and skills range from design to security. Our working method is flexible and iterative.

We are an official partner of the EVRoaming Foundation and actively participate in the development of the standards by which (international) charging data is exchanged (OCPI). You can be part of the team developing the new standard for electric driving at an international level.

We work with proven technologies such as PostgreSQL, Rust, Python, and Redis. We deploy using FreeBSD containers (jails) and ZFS.

We also have our own hosting platform if you're interested in system development, large databases, and security.

In short, we can offer a workplace where you will develop yourself and be part of an innovative and inspiring team.

Applications from employment agencies will be ignored. Dreamsolution will not pay fees for unsolicited resumes.

Vacature Rust developer / Job opening Rust developer