Privacyverklaring Dreamsolution BV

23 maart 2018

Uw privacy is voor Dreamsolution BV van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we op de website www.dreamsolution.nl en bij onze eigen online diensten allemaal doen met informatie die we over u te weten komen.

Als u vragen hebt, of u wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met Dreamsolution BV.

Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan met een maximum van 7 jaar.

Statistieken

Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze website en onze online diensten. Met deze statistieken verbeteren we onze website en online diensten. Uiteraard zullen wij uw privacy te allen tijde respecteren. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren.

Toegang online diensten

Met onze online diensten krijgt u toegang tot een beheeromgeving waar u zelf dingen kunt instellen, opgeven en wijzigen. Wij houden bij wat u gedaan heeft en wanneer, zodat daar bewijs van is.

Hiervoor gebruiken wij uw ip-adres, naam en e-mailadres. Deze hebben wij nodig vanwege het contract dat we met u sluiten. Wij bewaren deze informatie tot zes maanden na het einde van de dienstverlening aan u.

Cookies

Onze website en online diensten gebruiken cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen, zoals of u bent geauthenticeerd.

U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze online diensten werken dan niet goed meer.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Wij geven uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als dat nodig is voor onze dienstverlening of als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om uw privacy te beschermen, nemen wij onder andere de volgende maatregelen:

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze website of online dienstverlening wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij onderstaand contactgegevens.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Privacyverklaring Dreamsolution BV