Elektrisch rijden op rolletjes

Maandag 16 april 2018

De software die we voor dit project hebben geschreven helpt Eneco met "alles" dat komt kijken bij elektrisch vervoer. Van de aanvraag van een laadpunt tot inzicht in gebruiken.

Bij een leasecontract voor een elektrische auto moet er ook gedacht worden aan het laden van de batterij. In de praktijk betekent dit dat zakelijke rijders thuis én op het werk een laadpunt willen kunnen gebruiken om de auto op te laden. De Elektrisch Vervoer applicatie stroomlijnt het traject rondom de aanvraag en installatie van laadpunten. Na plaatsing helpt de applicatie de betrokken partijen (Eneco, werkgever, werknemer, en bezoekers) met het verrekenen van de kosten.

Aanvragen laadpunten en laadpassen

Bij het aanvragen van een laadpunt komen een aantal stappen aan bod, zoals het schouwen van de locatie en het offreren en plaatsen van een laadpunt. Uitgangspunt is het helder communiceren en registreren van de diverse werkzaamheden, zodat de doorlooptijd in de gaten gehouden kan worden en er geen taken blijven liggen.

In eerste instantie hebben we een stappenplan ontwikkeld, Flow genaamd, dat lineair doorlopen moest worden. Flow is ondertussen doorontwikkeld tot een systeem bestaande uit 6 piketpaaltjes met ieder een eigen stappenplan. De stappen die logischerwijs genomen moeten worden, zijn weergegeven in een takenlijst op het dashboard van de Eneco medewerker.

Screenshot: Aanvraag laadpunt voor particulieren.

Laadpaal aanvragen

Inzicht in kosten en laadpaalbezetting

De applicatie bedient verschillende groepen gebruikers met verschillende interesses. De particulier met zijn elektrische auto en een laadpunt, het bedrijf of de organisatie met een aantal elektrische auto's en laadpunten, en natuurlijk Eneco zelf. Allen hebben verschillende behoeften aan inzicht. Daar waar de particulier een factuur wil kunnen bekijken, heeft een organisatie meer aan inzicht betreffende de bezetting van hun laadpunten. Eneco zelf heeft meer behoeft aan een prestatiemeter, doen de laadpunten wat ze moeten doen. Binnen de applicatie houden we zoveel mogelijk rekening met de verschillende behoeften en verwachtingen.

Screenshot: Bezettingsgraad laadpunten bekeken over de periode van 1 maand, uitgesmeerd over 24 uur.

Gebruik laadpunten