Curbstone compliance

Archief rudolphRudolph Froger 24 april 2018

Curbstone compliance stelt organisaties in staat om de relevante wet- en regelgeving te beheren. "Themes", "Streams" en "Audit trails" stellen de klanten in staat om Compliance processen beheersbaar te krijgen.

Themes

Klanten kunnen in Curbstone regelgeving groeperen in zelf te kiezen "Compliance themes". Deze "Themes" helpen de klant om overzicht te bewaren voor de op hen van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Als er wijzigingen in de wet- en regelgeving plaats vinden dan worden hiervoor acties toegewezen aan de Theme managers. Deze acties kunnen vervolgens worden toegewezen aan collega's en resulteren uiteindelijk in een review, waarna de actie als afgehandeld wordt beschouwd.

Themes kunnen verder worden voorzien van suggesties van de Curbstone redactie. Ook deze suggesties worden als actie toegewezen en moeten worden gereviewd.

Streams

Curbstone monitort continu vele compliance bronnen op nieuwe publicaties. Denk hierbij aan publicaties van toezichthouders, wetgevende instanties etc. De klanten van Curbstone kunnen zich op specifieke "Streams" abonneren zodat men geen publicatie meer mist.

Elke publicatie wordt toegewezen aan de betreffende Stream manager. Acties kunnen wederom worden doorgezet naar een collega en worden uiteindelijk gereviewd.

Audit trails

Alle acties in Curbstone worden automatisch vastgelegd in een Audit trail. Deze Audit trails stellen de gebruiker ondermeer in staat te verklaren hoe de inhoud van een Theme tot stand is gekomen en hoe toegewezen acties zijn opgevolgd.

Curbstone compliance